yimyim    ศุกร์ 13 เม.ย. 2018 10:45 pm
รูปภาพ


กระทรวง พ.ม. ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู เปิดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2561


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายสมคิด สมศรี (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา)ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "การยืนหยัดเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม การขจัดการเลือกปฏิบัติ การประกันความเสมอภาคระหว่างเพศของสตรี และเด็กหญิงที่มีภาวะออทิสซึม" เพื่อสร้างรากฐานสู่เป้าหมายระยะยาวที่ทางสหประชาชาติตั้งไว้สำหรับปี 2030 ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ผนึกกำลังนำศักยภาพด้านต่างๆ ของบริษัทในเครือฯ อาทิ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการสื่อสารมา จาก ทรู คอร์ปอเรชั่น พัฒนาชุดแอพพลิเคชั่น Autistic เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการสื่อสารของกลุ่มเด็กออทิสติกโดยร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดอบรมการใช้งานให้กับเด็กออทิสติกทั่วประเทศ จนปัจจุบันมีบุคคลออทิสติกที่ได้รับการพัฒนาแล้วกว่า กว่า 2,000 ครอบครัว ใน 53 จังหวัดทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (Autistic Thai Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพด้านต่างๆ ให้กับบุคคลออทิสติกพร้อมครอบครัว สามารถมีรายได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี อย่างเท่าเทียมในสังคม พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้น "#TrueTogether#เด็กพิเศษคนพิเศษ" สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในบุคคลออทิสติก โดยผู้กำกับมือรางวัลระดับโลก ธนญชัย ศรศรีวิชัย (ต่อ ฟีโนมีน่า)
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11