Thursmds    จันทร์ 19 มิ.ย. 2017 12:16 pm
Digi.travel Conference & Expo ครั้งที่ 2

เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับความท้าทายใหม่ทางธุรกิจกับกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์ สื่อดิจิทัล องค์ความรู้และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

จัดโดย Travel Media Applications และ PATA Thailand วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ

กรุงเทพฯ – Travel Media Applications ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สาขาประเทศไทย (PATA Thailand Chapter) กำหนดจัดงาน Digi.travel Conference & Expo ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา) รวบรวมผู้บรรยายชื่อดังมากมายที่จะมาร่วมพูดคุยถึงความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในยุคดิจิทัล งานครั้งนี้ถือเป็นการประชุมประจำปีครั้งสำคัญซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ (eTourism) ธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mTourism) เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว การตลาดระบบดิจิทัลสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีทั้งผู้จัดซื้อ ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมรีสอร์ททั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกเดินทางมาร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ

การประชุมครั้งนี้นำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ “The big challenges of today and tomorrow (ความท้าทายครั้งใหญ่ของวันนี้และวันหน้า)” โดย ดร. มาริโอ ฮาร์ดี้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (PATA), “Thailand 4.0 and Insights on the Digitization of the Thai Tourism Industry (ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ระบบดิจิทัล)” โดย Roland Berger บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก และ “Travel innovations in China that spread worldwide (นวัตกรรมเพื่อการเดินทางในประเทศจีนที่แพร่หลายไปทั่วโลก)” โดย Ctrip บริษัทท่องเที่ยวชื่อดัง โดยมีผู้บรรยายในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

• How you can be part of the revolution that Artificial Intelligence brings (คุณจะมีส่วนร่วมในการปฏิวัติธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์อย่างไร) โดย Zumata
• How the power of Technology helps people go places (พลังแห่งเทคโนโลยีนำพาผู้คนเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างไร) โดย Expedia
• Digital Payments and Cryptocurrencies (การชำระเงินระบบดิจิทัลและสกลุเงินดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ) โดย Per Lind
• The Next Steps towards Digitization of your Business (ก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนธุรกิจของคุณสู่ระบบดิจิทัล) โดย ศาสตราจารย์ ดร. มาเรียนนา ซิงกาลา
• Very practical insights that you can use the next day (องค์ความรู้ที่คุณประยุกต์ใช้งานได้จริงในวันหน้า) โดย TripAdvisor
• New business models to work with OTAs (แบบจำลองธุรกิจแนวใหม่เพื่อการทำงานกับตัวแทนด้านการท่องเที่ยวแบบออนไลน์) โดย Traveliko และ Business Travellers (นักเดินทางธุรกิจ) โดย BudgetBusinessTravel
• Insights on how a tourism authority can leverage a destination and the travel businesses using social media (หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจะสามารถยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวโดยใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างไร) โดย Mekong Tourism และ Bangkok River Partners
• How travel & hospitality companies prepare themselves for the millennials, and how they adopt to the technologies (บริษัทท่องเที่ยวและโรงแรมรีสอร์ทควรเตรียมการอย่างไรกับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่และต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีอย่างไร) โดย คณะผู้บรรยายรับเชิญชื่อดัง
• ร่วมแสดงความยินดีกับโครงการชนะเลิศในงานประกาศผลรางวัล Digital Innovation Awards (กิจกรรมช่วงเย็น)

นอกจากนี้ งานประชุมยังรวบรวมผู้ให้บริการชั้นนำจำนวนมากเข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ อาทิ PayPal, Andovar, Ematic Solutions, Andaman SEO, Sure2Trips และ Zumata ตลอดจนมีเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รูปแบบและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสัมมนาถึงแนวทางที่ผู้ถือหุ้นบริษัทท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อการันตีความสำเร็จในอนาคตซึ่งอุตสาหกรรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมตามมาตรฐานระดับหรูของโรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมเครื่องดื่มชากาแฟ บริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มช่วงเย็น ภายใต้บรรยากาศการประชุมที่หรูหราและผ่อนคลายเป็นกันเอง

งาน Digi.travel Conference & Expo ครั้งที่ 2 สนับสนุนโดย Khiri Travel, Hype Global, BMAsia, และ วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าในราคาพิเศษ กรุณาติดต่อ http://thailand2017.digi.travel

เกี่ยวกับงาน Digi.travel Conference & Expo ครั้งที่ 2

งาน Digi.travel Conference & Expo ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จะมอบคำตอบต่อคำถามทั้ง 5 ข้อในยุคแห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล โดยงาน Digi.travel Thailand International Conference & Expo เป็นส่วนหนึ่งของงาน Digi.travel World Events ถือเป็นการประชุมประจำปีครั้งสำคัญซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ (eTourism) ธุรกิจการท่องเที่ยวผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mTourism) เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว การตลาดระบบดิจิทัลสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีทั้งผู้จัดซื้อ ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมรีสอร์ททั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกเดินทางมาร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ

Travel Media Applications ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สาขาประเทศไทย (PATA Thailand Chapter) ดำเนินการจัดงานเป็นปีที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมเพิ่มเติมคือ TripAdvisor Insights Masterclass โดยได้รับความร่วมมือจาก TripAdvisor และในช่วงเย็นจะเป็นงานประกาศผลรางวัล Digital Innovation Asia Awards ครั้งที่ 4 เพื่อยกย่องผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวระบบดิจิทัลที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าในราคาพิเศษ กรุณาติดต่อ http://thailand2017.digi.travel

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
วีรวรรณ แซ่จ๋าว (เอ)
PR Manager and Media Relations Specialist
มือถือ: 085-000-1476
อีเมล์: veerawan.s@vivaldipr.com
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11