MagicMaster    ศุกร์ 30 มิ.ย. 2017 1:11 pm
คุณสมบัติหลัก
1. จบการศึกษามัธยมศึกษามัธยมปลายหรือสูงกว่า (มัธยมปลาย ปวส. ปวช. ปริญญาตรี) ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
2. บุคลิกละเอียดรอบคอบ เรียนรู้เร็ว สื่อสารด้วยการพูด เขียนได้ชัดเจน
3. มีสมาธิดี และสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้โดยไม่สับสน
4. สามารถติดต่องานทางโทรศัพท์ และ E-Mail ด้วยภาษาไทยได้ ใช้ Internet ได้ ใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ (ภาษาอังกฤษ มีคนช่วยหากแปลไม่ได้)
คุณสมบัติรอง (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1. มีประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนออกของ (ธุรกิจชิปปิ้ง)
2. เพศหญิงจะพิจารณามากกว่าเพศชาย
3. ใช้ Microsoft Office เบื้องต้นได้ (เช่น การใช้ Excel ช่วยคำนวณ, Word สำหรับทำเอกสาร)
4. อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับธุรกิจได้
5. ทำงานล่วงเวลาในบางวันทำการได้ (ไม่มีค่าจ้างล่วงเวลา) เวลาทำงานปกติ 8:00 น. - 17:00 น.
6. มีความรู้เรื่องภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรรพสามิต
7. มีความรู้เรื่องธุรกิจระหว่างประเทศ
หน้าที่หลัก
1. รับ-ส่งอีเมล์จากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทนำเข้า บริษัทส่งออก หรือ ตัวแทนบริษัทเดินเรือและสายการบิน หรือบริษัทประกัน ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ มีคนช่วยหากแปลไม่ได้)
2. พิมพ์เอกสารที่มาจากข้อ 1 ประกอบด้วย ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice), .ใบตราส่ง (Air Way Bill), ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ (Packing list), หนังสืออนุณาตนำเข้า (Certificate of Free Sale),ใบเสร็จค่าประกัน อื่นๆ
3. นำเอกสารจากข้อ 2. มาจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า หรือสินค้าขาออกโดยใช้ Software ทำใบขน
4. คิดคำนวณภาษีอากร มูลค่าเพิ่ม จากราคาสินค้า ค่าระวางบรรทุก (Freight charge) ค่าประกัน (Insurance) เป็นต้นด้วยเครื่องคิดเลข หรือ Microsoft Excel
5. คิดคำนวณภาษีอากร มูลค่าเพิ่มแบบข้อ 4 จากหลาย Invoice ด้วยเครื่องคิดเลข หรือ Microsoft Excel เพื่อเฉลี่ยทำใบขนชุดเดียว
6. ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าหรือส่งออกให้กรมศุลกากร เพื่อรับเลขที่ใบขน
7. ตรวจสอบข้อมูลรับ-ส่งจากกรมศุลฯ เพื่อตรวจสอบสถานะตรวจปล่อย เช่น ยกเว้นการตรวจ หรือเข้าพบเจ้าหน้าที่ และสถานการณ์ตัดบัญชีจากบริษัทนำเข้า แล้วติดต่อประสานงานกับพนักงานเดินพิธีการศุลกากรที่ด่านการท่าเรือกรุงเทพ หรือท่านอกอื่นๆ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
8. ติดต่อประสานงานกับบริษัทนำเข้า หรือส่งออกเพื่อ ให้ความช่วยเหลือ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น
9. ติดต่อรายงานการส่งของให้บริษัทนำเข้า หรือรายงานเวลาเข้าไปรับของบริษัทผู้ส่งออก จากบริษัทขนส่ง
หน้าที่รอง
1. ให้คำปรึกษาพิกัดอัตราภาษีสินค้าขาเข้าแก่บริษัทนำเข้า
2. จัดเก็บเอกสารของลูกค้าเป็นไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ในฐานข้อมูล
ค่าจ้าง
16,000 บาท สำหรับ ผู้มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เจรจาต่อรองได้
ติดต่อ
คุณฐิติพงษ์ โชคอำนวย
มือถือ 080-974-7890
E-Mail : thitipong.chokamnuai@gmail.com
Line ID : archerofthelight
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพร็ฟวาเล็นซ์
15/3 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 48 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11