yimyim    จันทร์ 03 ก.ค. 2017 1:46 pm
รูปภาพ


อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จับมือ มจธ. สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Excellence Center)


ธนพร ฐิติสวัสดิ์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อันดับ 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (ที่สามจากซ้าย) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือการสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Excellence Center) ซึ่งอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนซอฟแวร์ และบุคลากรเพื่อใช้ในหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้กับบุคลากรในองค์กรต่างๆ โดยมี แพร พันธุมวนิช (ที่สองจากขวา) รองผู้จัดการทั่วไป วิลาสลักษม์ วงศ์เยาว์ฟ้า (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส จากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และผศ. ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล (ที่สองจากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร. วิบูลศักดิ์ วัฒายุ (ซ้าย) อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และดร.ปริเวท วรรณโกวิท (ที่สามจากขวา) หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11