yimyim    อาทิตย์ 10 มิ.ย. 2018 7:07 pm
รูปภาพ


กลุ่มทรู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561” ผนึกกำลังผู้นำไอซีทีรุ่นใหม่ เดินหน้าปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนประชารัฐ


กลุ่มทรู หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED - คอนเน็กซ์-อีดี) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 และพิธีมอบวุฒิบัตร ซึ่งในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ได้บรรยายพิเศษถึงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชนที่ครอบครัวและโรงเรียนมีบทบาทสำคัญ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับ 3 เสาหลักแห่งความยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และวัฒนธรรมองค์กร 4C ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำถึงความสำคัญของเหล่าผู้นำไอซีทีของกลุ่มทรู ในฐานะ “Change Agent” ที่สามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการศึกษาไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกลาง CONNEXT ED ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center ถ.รัชดาภิเษก

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ซึ่งเป็นเป็นบุคลากรที่กลุ่มทรู ได้ส่งเข้าไปประจำในโรงเรียนประชารัฐที่รับผิดชอบจำนวน 213 คน โดยมีภารกิจหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในโรงเรียนประชารัฐและชุมชนรอบข้าง ได้แก่ 1. “ประสาน” งานระหว่างโรงเรียนประชารัฐ ชุมชน และส่วนกลาง CONNEXT ED 2. “ซ่อมแซม” ชุดอุปกรณ์ไอซีทีให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และ 3. “ส่งเสริม”ผลักดันให้คณะครูและนักเรียนใช้สื่อและอุปกรณ์ของทรูที่มอบแก่โรงเรียนประชารัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยครั้งนี้ มีผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งรุ่นที่ 1 ในปีที่ผ่านมา และรุ่นที่ 2 ที่เพิ่มมาใหม่ในปีนี้ เข้าร่วมอบรมตลอด 4 วัน ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การฝึกพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลอง การทำความรู้จักโค้ชของตนเอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 รุ่น ได้แบ่งปันประสบการณ์จากการเรียนรู้และการทำงานในโรงเรียนอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนประชารัฐให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11