kenshinbi    จันทร์ 30 เม.ย. 2018 6:32 pm
รูปภาพ

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 3 มิถุนายน 2561
รายละเอียดกิจกรรม
เอส เอฟ เอาใจสาวกจักรวาลภาพยนตร์ MARVEL เพียงโพสต์ภาพบัตรชมภาพยนตร์ Avengers : Infinity War ที่ยาวติดกันมากที่สุด ของแต่ละสาขา ที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของคุณ ตามกติกา เพื่อลุ้นชมภาพยนตร์ Ant-Man And The Wasp ก่อนใครฟรียกก๊วน (ตามจำนวนที่ชมภาพยนตร์ Avengers : Infinity War) สาขาละ 1 รางวัล จำนวน 57 สาขา รวม 57 รางวัล

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 3 มิถุนายน 2561

กติกาการร่วมสนุก
1. โพสต์ภาพบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เรื่อง Avengers : Infinity War ที่ยาวติดกันมากที่สุด ที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของคุณ ตั้งค่าสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #SFBestofMarvel พร้อมใส่ ชื่อ – นามสกุล และอีเมล
2. บัตรชมภาพยนตร์ต้องยาวติดกันทุกใบ ไม่ขาดจากกัน
3. บัตรชมภาพยนตร์ที่ยาวที่สุดของแต่ละสาขา รับสิทธิ์การชมภาพยนตร์ Ant-Man And The Wasp ก่อนใคร ฟรียกก๊วน (ตามจำนวนที่ชม ภาพยนตร์ Avengers : Infinity War)
4. คัดเลือกผู้ได้รับของรางวัลสาขาละ 1 รางวัล เท่านั้น
5. โปรดเก็บบัตรชมภาพยนตร์ที่ทำการโพสต์เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
6. ขอสงวนสิทธิ์รอบ Group Booking ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ขอสงวนสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ชุดเดียวกัน / 1 ท่าน / 1 การโพสต์เท่านั้น หากตรวจสอบพบโพสต์ซ้ำ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเหลือเพียง 1 โพสต์ เท่านั้น
2. ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล์ activity@sfcinemacity.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
3. ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล (เอกสารยืนยันการรับรางวัล) ที่สาขาที่ชมภาพยนตร์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
4. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และสำเนาถูกต้อง พร้อมบัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้ในการโพสต์ (บัตรชมภาพยนตร์ต้องยาวติดกันทุกใบ) เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลที่สาขา กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น
6. ผู้โชคดีรับสิทธิ์ ชมภาพยนตร์เรื่อง Ant-Man And The Wasp ก่อนใคร (รอบแรกของวันที่ภาพยนตร์เข้าฉาย หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
7. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
8. ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
9. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา รวม เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11