Marikk2    ศุกร์ 21 เม.ย. 2017 1:29 pm
รูปภาพ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท พร้อมทั้ง ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11